Lunnefågel
  Fratercula arctica
  Atlantic Puffin
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Stäppflyghöna  
Syrrhaptes paradoxus  
Pallas's Sandgrouse  
Tofslunne
Fratercula cirrhata
Tufted Puffin

Ändrat släkte enligt Tk december 2012. Tidigare Lunda / Changed genus, following STC, Dec 2012.


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300