Gräsand
  Anas platyrhynchos
  Mallard
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Stjärtand  
Anas acuta  
Northern Pintail  
Svartand
Anas rubripes
American Black Duck


Fynd/RecordsFynd / Records

4/4  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2014-05-28 Frövisjön, Västmanland 
Timo Samanen

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Domsten, Skåne i november 1973.
Foto: Paul Eric Jönsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300