Rördrom
  Botaurus stellaris
  Eurasian Bittern
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Dvärgrördrom  
Ixobrychus minutus  
Little Bittern  
Amerikansk rördrom
Botaurus lentiginosus
American Bittern


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Lindänget, Orsa, Dalarna den 24 april 2009.
Foto: Lars Hansson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300