Stripgås
  Anser indicus
  Bar-headed Goose
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Svart svan  
Cygnus ater  
Black Swan  
Svangås
Anser cygnoides
Swan Goose


Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Harestad, Bohuslän den 26 mars 2006.
Foto: Peter Hvass

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300