Turkduva
  Streptopelia decaocto
  Eurasian Collared Dove
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Skatgök  
Clamator glandarius  
Great Spotted Cuckoo  
Spetsstjärtad duva
Zenaida macroura
Mourning Dove


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2001-06-03 & 09 Brannäs våtmark, Södermanland 
Jörgen Israelsson

2001-06-03 Brannäs våtmark, Södermanland 
Dale Ricketts / birdpix.se

2001-06-03 Brannäs våtmark, Södermanland 
Timo Samanen

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Brannäs våtmark, Södermanland den 3 juni 2001.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300