Svarthalsad trast
  Turdus atrogularis
  Black-throated Thrush
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Bruntrast  
Turdus eunomus  
Dusky Thrush  
Rödhalsad trast
Turdus ruficollis
Red-throated Thrush

Genom Taxonomikommitténs beslut som publicerades i Vår Fågelvärld 6/2010 delades taigatrast upp i rödhalsad trast och svarthalsad trast. Det enda rapporterade svenska fyndet av ruficollis underkändes av Rk 2012, så utgår därmed ur svenska listan / Deleted from the Swedish list 2012 by the Rarities Committee.


Fynd/RecordsFynd / Records

0/0

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Rödhalsad trast  
Kort notis om förstafyndet vid Hundberget / www.malafaglar.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300