Svärta
  Melanitta fusca
  Velvet Scoter
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Sjöorre  
Melanitta nigra  
Common Scoter  
Knölsvärta
Melanitta deglandi
White-winged Scoter

Två ex. av ssp. deglandi (amerikansk knölsvärta) och ett ex. av ssp. stejnegeri (sibirisk knölsvärta). [Two individuals of ssp. deglandi (White-winged Scoter) and one individual of ssp. stejnegeri (Siberian Scoter)]


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300