Svarthakad buskskvätta
  Saxicola rubicola
  European Stonechat
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Amurbuskskvätta  
Saxocola stejnegeri  
Stejneger's Stonechat  
Vitgumpad buskskvätta
Saxicola maurus
Eastern Stonechat

Ny taxonomi från april 2019 / New taxonomy from April 2019: Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus Eastern Stonechat and amurbuskskvätta Saxicola stejnegeri Stejneger's Stonechat are considered as two separate species. (Se Taxonomikommittén Rapport 10 eller Vår Fågelvärld 2/2019). The only determined subspecies of this species in Sweden is hemprichii, with four records.


Fynd/RecordsFynd / Records

138/138  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2000-10-08 Stenåsa, Öland 
Timo Samanen

2001-04-30 St Brunneby, Öland 
Magnus Corell - ssp. maurus/stejnegeri

2001-10-05 Södra lundparkeringen, Öland 
Hans Bister - ssp. maurus/stejnegeri

2011-11-05 Lerhamn, Sk 
Stefan Göransson – Saxicola maurus hemprichii

2013-09-22 Gran, Västerbotten 
Lars Edenius

2015-04-15 Morups tånge, Halland 
Magnus Andersson - Saxicola maurus hemprichii

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Haparanda Sandskär, den 14 oktober 2007.
Foto: Staffan Sunndin

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300