Stubbstjärtseglare
  Apus affinis
  Little Swift
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Blåkråka  
Coracias garrulus  
European Roller  
Vitgumpseglare
Apus caffer
White-rumped Swift

Det svenska artnamnet ändrades från kafferseglare till vitgumpseglare enligt Taxonomikommitténs rapport nr. 7 i Vår Fågelvärld 1.2015. / The Swedish name of the species was changed in February 2015 from kafferseglare to vitgumpseglare.


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Läs mer om namnändringen 
I Rapport 7 i Vår Fågelvärld nr 1/2015 förklaras varför SOF genom Tk valt att byta svenskt namn på arten.

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2013-10-27 Stenshuvud, Skåne 
Hans Larsson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Stenshuvud, Skåne den 27 oktober 2013.
Foto: Magnus Ullman

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300