Gåsgam
  Gyps fulvus
  Griffon Vulture
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Ormörn  
Circaetus gallicus  
Short-toed Snake Eagle  
Grågam
Aegypius monachus
Eurasian Black Vulture

En ringmärkt individ fotograferades i Medelpad i oktober 2013. Fyndet är godkänt av Rk och publicerat i Fågelåret 2013. / Pictures were taken of a ringed bird in Medelpad in October 2013. The record is approved by the Rarities Committee and published in Fågelåret 2013.


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300