Ökenpipare
  Charadrius leschenaultii
  Greater Sand Plover
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Fjällpipare  
Charadrius morinellus  
Eurasian Dotterel  
Kaspisk pipare
Charadrius asiaticus
Caspian Plover

En hane i nästa full sommardräkt upptäcktes norr om Sandasjön, Södermanland, den 25 mars 2014. Ännu en hane sågs vid Görans dämme, Öland, den 20–22 april 2014. Fynden har ännu inte granskats av raritetskommittén. / A male in almost full summer plumage was found north of Sandasjön, Södermanland, on March 25, 2014. Another male was seen at Görans dämme, Öland, 20–22 April 2014. The records has not yet been scrutinized by the Rarities Committee.


Fynd/RecordsFynd / Records

2/2  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2014-03-25 Sandasjön, Södermanland 
Timo Samanen

2014-03-26 Sandasjön, Södermanland 
Adrian Djerf

2014-04-21 Görans dämme, Öland 
Timo Samanen

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Sandasjön, Södermanland, den 25 mars 2014.
Foto: Magnus Corell

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300