Isabellatörnskata
  Lanius isabellinus
  Isabelline Shrike
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Rostgumpad törnskata  
Lanius schach  
Long-tailed Shrike  
Turkestantörnskata
Lanius phoenicuroides
Red-tailed Shrike

Turkestantörnskata urskiljs från isabellatörnskata (Taxonomikommittén april 2014).


Fynd/RecordsFynd / Records

2/2  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2004 Roadrunner 3/04 – "Isabella" på blixtvisit 
Kort om fyndet vid Beddinge strandhed den 26 maj 2004.

2007 Roadrunner 4/07 – Höstens törnskator 
Kort om fyndet vid Husebymaden den 23 oktober 2007 samt på Utklippan den 26 oktober 2007

Fynd av obest. isabella-/turkestantörnskata / Records of unid. Isabelline/Turkestan Shrike 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Beddinge strandhed, Skåne, den 26 maj 2004.
Foto: Lasse Olsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300