Gråhuvad sparv
  Emberiza spodocephala
  Black-faced Bunting
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Sävsparv  
Emberiza schoeniclus  
Common Reed Bunting  
Dvärgsävsparv
Emberiza pallasi
Pallas's Reed Bunting


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Till Raritetskatalogen 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300