Storlom
  Gavia arctica
  Black-throated Loon
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Svartnäbbad islom  
Gavia immer  
Common Loon  
Stillahavslom
Gavia pacifica
Pacific Loon

Läs om fyndet i Fågelåret 2015:174-176.


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Fynd / Records 
1/1

Länkar till video på arten finns Video / Video files

Stenshuvud, Skåne, den 8 maj 2015 
Hans Larsson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300