Lundsångare
  Phylloscopus trochiloides
  Greenish Warbler
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Trastsångare  
Acrocephalus arundinaceus  
Great Reed Warbler  
Sibirisk lundsångare
Phylloscopus plumbeitarsus
Two-barred Warbler

Genom Taxonomikommitténs beslut som publicerades i Vår Fågelvärld 1/2018 fick sibirisk lundsångare artstatus. [In 2018 the Swedish Taxonomic Committee decided that Two-barred Warbler should be considered as a species of its own].


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Taxonomikommitténs Rapport 9 om sibirisk lundsångare kan läsas här: 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300