Rödstrupig sångare
  Sylvia cantillans
  Eastern Subalpine Warbler
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Moltonisångare  
Sylvia subalpina  
Moltoni's Warbler  
Rostsångare
Sylvia inornata
Western Subalpine Warbler

2014-04-15: Genom Taxonomikommitténs rapport nr 5 har rödstrupig sångare splittats i tre arter: rostsångare Sylvia inornatus med underarterna inornatus och iberiae), moltonisångare S. subalpina (monotypisk) och rödstrupig sångare S. cantillans med underarterna cantillans och albistriata). Raritetskommittén har omgranskat fynden och det finns nu två godkända rostsångare, en godkänd moltonisångare och 12 godkända rödstrupiga. Övriga fynd är obestämda rostsångare s.lat. (Fågelåret 2016-2017).


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Läs mer om rödstrupig sångar-komplexet i Tk:s Rapport 5 i Vår Fågelvärld nummer 2/2014 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300