Vitstrupig sparv
  Zonotrichia albicollis
  White-throated Sparrow
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Tundrasparv  
Spizelloides arborea  
American Tree Sparrow  
Mörkögd junco
Junco hyemalis
Dark-eyed Junco

Ny art för landet 14 maj 2017. 1 2K+ hanne på Svenska Högarna. Se artikel av Anders Eriksson i Fågelåret 2017:178–179.


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Foto/video/ljudinspelning i Artportalen 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300