Amerikansk knölsvärta
  Melanitta deglandi
  White-winged Scoter
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Sjöorre  
Melanitta nigra  
Common Scoter  
Sibirisk knölsvärta
Melanitta stejnegeri
Siberian Scoter

Knölsvärta (Melanitta deglandi) delas upp i två arter; amerikansk och sibirisk knölsvärta (Taxonomikommittén 15 april 2019).


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2019-05-11 Hörnefors, Västerbotten 
Magnus Corell

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300