Vitgumpad buskskvätta
  Saxicola maurus
  Eastern Stonechat
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Svart buskskvätta  
Saxicola carpata  
Pied Bushchat  
Amurbuskskvätta
Saxocola stejnegeri
Stejneger's Stonechat

Ny taxonomi från april 2019 / New taxonomy from April 2019: Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus Eastern Stonechat and amurbuskskvätta Saxicola stejnegeri are considered as two separate species.


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300