Västlig medelhavsstenskvätta
  Oenanthe hispanica
  Western Black-eared Wheatear
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Nunnestenskvätta  
Oenanthe pleschanka  
Pied Wheatear  
Östlig medelhavsstenskvätta
Oenanthe melanoleuca
Eastern Black-eared Wheatear

Medelhavsstemskvätta, Oenanthe hispanica, delas upp i två arter; västlig respektive östlig (Se Taxonomikommitténs Rapport 10, eller Vår Fågelvärld 2/2019).


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300