Svarthalsad trast
  Turdus atrogularis
  Black-throated Thrush
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Bruntrast  
Turdus eunomus  
Dusky Thrush  
Rödtrast
Turdus naumanni
Naumann's Thrush

Ett fynd i Patamalm, Småland, den 11-14 november 2018 har godkänts av Raritetskommittén i april 2019. / A record in Patamalm, Småland, has been accepted by the Rarities Committee in April 2019.


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Foto/video/ljudinspelning i Artportalen 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300