Vitstrupig näktergal
  Irania gutturalis
  White-throated Robin
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Tajgablåstjärt  
Tarsiger cyanurus  
Red-flanked Bluetail  
Rubinnäktergal
Calliope calliope
Siberian Rubythroat

Ett fynd frånSkogshall, Värmland, den 26 oktober 2018 har godkänts av Raritetskommittén i april 2019. / A record from Skogshall, Värmland, on October 26, 2018 has been accepted by the Rarities Committee in April 2019.


Fynd/RecordsFynd / Records

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300