Amerikansk sjöorre
  Melanitta americana
  Black Scoter
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Knipa  
Bucephala clangula  
Common Goldeneye  
Alfågel
Clangula hyemalis
Long-tailed Duck


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 
Gäller den övervintrande populationen

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2012-03-23 Vändburg, Gotland 
Lars-Åke Theorin

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Grönskär, Uppland, den 1 april 2007.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300