Småskrake
  Mergus serrator
  Red-breasted Merganser
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Amerikansk kopparand  
Oxyura jamaicensis  
Ruddy Duck  
Storskrake
Mergus merganser
Common Merganser


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2010-12-00 Uppland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Träslövsläge, Halland, januari 2008.
Foto: Lasse Olsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300