Smutsgam
  Neophron percnopterus
  Egyptian Vulture
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Gåsgam  
Gyps fulvus  
Griffon Vulture  
Bivråk
Pernis apivorus
European Honey Buzzard


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2001-05-00 Västmanland 
Gunnar Fernqvist

2013-09-03 Falsterbo, Skåne 
Björn Malmhagen – högsta dagssiffra sedan 1971 med 4 152 ex. / 4 152 individuals, the highest number in one day since 1971.

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Lerjan, Halland, den 16 september 2006.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300