Ängshök
  Circus pygargus
  Montague's Harrier
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Brun glada  
Milvus migrans  
Black Kite  
Röd glada
Milvus milvus
Red Kite


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2011-09-25 Falsterbokanalen, Skåne 
Karl-David Arvidsson / wildlifevideopicture.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Trönninge, Halland, juni 2008.
Foto: Lasse Olsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300