Ormörn
  Circaetus gallicus
  Short-toed Snake Eagle
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Större skrikörn  
Clanga clanga  
Greater Spotted Eagle  
Mindre skrikörn
Clanga pomarina
Lesser Spotted Eagle


Fynd/RecordsFynd / Records

284

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2005 Roadrunner 4/05 - Rovfågelhöst 
Kort om fynden hösten 2005

2006 Roadrunner 3/06 - Mindre skriken kom tillbaka 
Kort om fyndet vid Träfors 26 maj och framåt 2006

2006 Roadrunner 4/06 - Bra utdelning på rovisfronten 
Kort om flera fynd i landet under hösten 2006

2007 Roadrunner 4/07 - Najs på Nabben 
Kort om fynden av flera örnarter i Falsterbo under hösten 2007

2017 februari - Nytt släktesnamn, Clanga istället för Aquila 
Taxonomikommittén

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2008-08-03 Vaselund, Skåne 
Peter Spetz

2011-09-25 Falsterbokanalen, Skåne 
Karl-David Arvidsson / wildlifevideopicture.se

2011-09-30 Falsterbo, Skåne 
Fredrik Lennartsson

2011-09-30 Skanörs ljung, Skåne 
Björn Malmhagen

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Falsterbokanalen, Skåne, den 25 augusti 2006.
Foto: Jens Morin

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300