Större skrikörn
  Clanga clanga
  Greater Spotted Eagle
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Stäppörn  
Aquila nipalensis  
Steppe Eagle  
Dvärgörn
Hieraaetus pennatus
Booted Eagle


Fynd/RecordsFynd / Records

25/25  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2000-06-08 Dvärgörnen i Östergötland 
Notis på C3-webben

2017 februari - Nytt släktesnamn, Hieraaetus istället för Aquila. Artepitetet ändras också därmed från pennata till pennatus. 
Taxonomikommittén

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2013-07-11 Hjälstaviken, Uppland 
Timo Samanen

2013-07-14 Hjälstaviken, Uppland 
Robin Isaksson

2013-09-04 Skanörs ljung, Skåne 
Björn Malmhagen

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Fysingen, Uppland den 30 juni 2013.
Foto: Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300