Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds

Kategori/Category A-C

Av/By Magnus Corell, Michael Averland, Hans Bister & Nicklas Strömberg

  Prutgås Branta bernicla [Brent goose] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödhalsad gås Branta ruficollis [Red-breasted Goose] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kanadagås Branta canadensis [Canada Goose] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitkindad gås Branta leucopsis [Barnacle Goose] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grågås Anser anser [Greylag Goose] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sädgås Anser fabalis [Bean Goose] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus [Pink-footed Goose] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bläsgås Anser albifrons [Greater White-fronted Goose] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fjällgås Anser erythropus [Lesser White-fronted Goose] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Knölsvan Cygnus olor [Mute Swan] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre sångsvan Cygnus columbianus [Tundra Swan] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sångsvan Cygnus cygnus [Whooper Swan] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Nilgås Alopochen aegyptiaca [Egyptian Goose] 292 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gravand Tadorna tadorna [Common Shelduck] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rostand Tadorna ferruginea [Ruddy Shelduck] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Årta Anas querquedula [Garganey] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Blåvingad årta Anas discors [Blue-winged Teal] 30 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skedand Anas clypeata [Northern Shoveler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Snatterand Anas strepera [Gadwall] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bläsand Anas penelope [Eurasian Wigeon] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk bläsand Anas americana [American Wigeon] 94 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gräsand Anas platyrhynchos [Mallard] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartand Anas rubripes [American Black Duck] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stjärtand Anas acuta [Northern Pintail] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kricka Anas crecca [Eurasian Teal] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk kricka Anas carolinensis [Green-winged Teal] 234 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödhuvad dykand Netta rufina [Red-crested Pochard] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brunand Aythya ferina [Common Pochard] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitögd dykand Aythya nyroca [Ferruginous Duck] 67 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ringand Aythya collaris [Ring-necked Duck] 47 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vigg Aythya fuligula [Tufted Duck] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bergand Aythya marila [Greater Scaup] H Länkar till websidor om arten finns    
  Mindre bergand Aythya affinis [Lesser Scaup] 8 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Alförrädare Polysticta stelleri [Steller's Eider] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Praktejder Somateria spectabilis [King Eider] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ejder Somateria mollissima [Common Eider] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Strömand Histrionicus histrionicus [Harlequin Duck] 3 Länkar till websidor om arten finns    
  Vitnackad svärta Melanitta perspicillata [Surf Scoter] 117 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svärta Melanitta fusca [Velvet Scoter] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk knölsvärta Melanitta deglandi [White-winged Scoter] 2 Länkar till websidor om arten finns    
  Sibirisk knölsvärta Melanitta stejnegeri [Siberian Scoter] 1     Länkar till video på arten finns
  Sjöorre Melanitta nigra [Common Scoter] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk sjöorre Melanitta americana [Black Scoter] 22 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Alfågel Clangula hyemalis [Long-tailed Duck] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Knipa Bucephala clangula [Common Goldeneye] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Salskrake Mergellus albellus [Smew] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Småskrake Mergus serrator [Red-breasted Merganser] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Storskrake Mergus merganser [Common Merganser] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis [Ruddy Duck] 73 Länkar till websidor om arten finns    
  Järpe Tetrastes bonasia [Hazel Grouse] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tjäder Tetrao urogallus [Western Capercaillie] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Orre Luryrus tetrix [Black Grouse] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fjällripa Lagopus muta [Rock Ptarmigan] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dalripa Lagopus lagopus [Willow Ptarmigan] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rapphöna Perdix perdix [Grey Partridge] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vaktel Coturnix coturnix [Common Quail] H Länkar till websidor om arten finns    
  Fasan Phasianus colchicus [Common Pheasant] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Smålom Gavia stellata [Red-throated Loon] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Storlom Gavia arctica [Black-throated Loon] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stillahavslom Gavia pacifica [Pacific Loon] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartnäbbad islom Gavia immer [Common Loon] 1040 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitnäbbad islom Gavia adamsii [Yellow-billed Loon] 1983 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartbrynad albatross Thalassarche melanophris [Black-browed Albatross] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre albatross Thalassarche chlororhynchos [Yellow-nosed Albatross] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stormsvala Hydrobates pelagicus [European Storm Petrel] 177 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa [Leach's Storm Petrel] 3500 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stormfågel Fulmarus glacialis [Northern Fulmar] F Länkar till websidor om arten finns    
  Ob. atlant-/madeirapetrell Pterodroma feae/madeira [Unid. Fea's/Zino's Petrel] 4 Länkar till websidor om arten finns    
  Ob. gulnäbbad lira/scopolilira Calonectris borealis/diomedea [Unid. Cory's/Scopoli's Shearwater] 122 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grålira Ardenna grisea [Sooty Shearwater] 3302 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större lira Ardenna gravis [Great Shearwater] 19 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre lira Puffinus puffinus [Manx Shearwater] 1095 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Balearisk lira Puffinus mauretanicus [Balearic Shearwater] 37 Länkar till websidor om arten finns    
  Smådopping Tachybaptus ruficollis [Little Grebe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråhakedopping Podiceps grisegena [Red-necked Grebe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skäggdopping Podiceps cristatus [Great Crested Grebe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarthakedopping Podiceps auritus [Horned Grebe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis [Black-necked Grebe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svart stork Ciconia nigra [Black Stork] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vit stork Ciconia ciconia [White Stork] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bronsibis Plegadis falcinellus [Glossy Ibis] 47 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skedstork Platalea leucorodia [Eurasian Spoonbill] 129 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rördrom Botaurus stellaris [Eurasian Bittern] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk rördrom Botaurus lentiginosus [American Bittern] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Dvärgrördrom Ixobrychus minutus [Little Bittern] 13 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Natthäger Nycticorax nycticorax [Black-crowned Night Heron] 37 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rallhäger Ardeola ralloides [Squacco Heron] 19 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kohäger Bubulcus ibis [Cattle Egret] 14 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråhäger Ardea cinerea [Grey Heron] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Purpurhäger Ardea purpurea [Purple Heron] 43 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ägretthäger Ardea alba [Great Egret] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Silkeshäger Egretta garzetta [Little Egret] 161 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ob. fregattfågel Fregata sp. [Unid. Frigatebird] 1      
  Havssula Morus bassanus [Northern Gannet] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgskarv Microcarbo pygmaeus [Pygmy Cormorant] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Toppskarv Phalacrocorax aristotelis [European Shag] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Storskarv Phalacrocorax carbo [Great Cormorant] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fiskgjuse Pandion haliaetus [Osprey] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartvingad glada Elanus caeruleus [Black-shouldered Kite] 6 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Smutsgam Neophron percnopterus [Egyptian Vulture] 7 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bivråk Pernis apivorus [European Honey Buzzard] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gåsgam Gyps fulvus [Griffon Vulture] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grågam Aegypius monachus [Eurasian Black Vulture] 1      
  Ormörn Circaetus gallicus [Short-toed Snake Eagle] 91 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre skrikörn Clanga pomarina [Lesser Spotted Eagle] 284 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större skrikörn Clanga clanga [Greater Spotted Eagle] 318 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgörn Hieraaetus pennatus [Booted Eagle] 27 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stäppörn Aquila nipalensis [Steppe Eagle] 52 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kejsarörn Aquila heliaca [Eastern Imperial Eagle] 12 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kungsörn Aquila chrysaetos [Golden Eagle] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sparvhök Accipiter nisus [Eurasian Sparrowhawk] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Duvhök Accipiter gentilis [Northern Goshawk] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brun kärrhök Circus aeruginosus [Western Marsh Harrier] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Blå kärrhök Circus cyaneus [Hen Harrier] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stäpphök Circus macrourus [Pallid Harrier] 775 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ängshök Circus pygargus [Montague's Harrier] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Röd glada Milvus milvus [Red Kite] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brun glada Milvus migrans [Black Kite] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Havsörn Haliaeetus albicilla [White-tailed Eagle] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fjällvråk Buteo lagopus [Rough-legged Buzzard] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Örnvråk Buteo rufinus [Long-legged Buzzard] 14 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ormvråk Buteo buteo [Common Buzzard] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stortrapp Otis tarda [Great Bustard] 9 Länkar till websidor om arten finns    
  Kragtrapp Chlamydotis macqueenii [Macqueen's Bustard] 3 Länkar till websidor om arten finns    
  Småtrapp Tetrax tetrax [Little Bustard] 30 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vattenrall Rallus aquaticus [Water Rail] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kornknarr Crex crex [Corn Crake] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre sumphöna Porzana parva [Little Crake] 376 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgsumphöna Porzana pusilla [Baillon's Crake] 12 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Småfläckig sumphöna Porzana porzana [Spotted Crake] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Karolinasumphöna Porzana carolina [Sora] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rörhöna Gallinula chloropus [Common Moorhen] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sothöna Fulica atra [Eurasian Coot] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Prärietrana Grus canadensis [Sandhill Crane] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Jungfrutrana Grus virgo [Demoiselle Crane] 15 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Trana Grus grus [Common Crane] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tjockfot Burhinus oedicnemus [Eurasian Stone-curlew] 69 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Strandskata Haematopus ostralegus [Eurasian Oystercatcher] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Styltlöpare Himantopus himantopus [Black-winged Stilt] 34 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skärfläcka Recurvirostra avosetta [Pied Avocet] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tofsvipa Vanellus vanellus [Northern Lapwing] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stäppvipa Vanellus gregarius [Sociable Lapwing] 11 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sumpvipa Vanellus leucurus [White-tailed Lapwing] 11 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ljungpipare Pluvialis apricaria [European Golden Plover] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva [Pacific Golden Plover] 84 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica [American Golden Plover] 17 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kustpipare Pluvialis squatarola [Grey Plover] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större strandpipare Charadrius hiaticula [Common Ringed Plover] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre strandpipare Charadrius dubius [Little Ringed Plover] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus [Kentish Plover] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mongolpipare Charadrius mongolus [Lesser Sand Plover] 8 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ökenpipare Charadrius leschenaultii [Greater Sand Plover] 18 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kaspisk pipare Charadrius asiaticus [Caspian Plover] 2     Länkar till video på arten finns
  Fjällpipare Charadrius morinellus [Eurasian Dotterel] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Piparsnäppa Bartramia longicauda [Upland Sandpiper] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Småspov Numenius phaeopus [Whimbrel] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgspov Numenius minutus [Little Whimbrel] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Storspov Numenius arquata [Eurasian Curlew] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Myrspov Limosa lapponica [Bar-tailed Godwit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödspov Limosa limosa [Black-tailed Godwit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Hudsonspov Limosa haemastica [Hudsonian Godwit] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Roskarl Arenaria interpres [Ruddy Turnstone] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kolymasnäppa Calidris tenuirostris [Great Knot] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kustsnäppa Calidris canutus [Red Knot] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brushane Calidris pugnax [Ruff] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Myrsnäppa Calidris falcinellus [Broad-billed Sandpiper] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Spetsstjärtad snäppa Calidris acuminata [Sharp-tailed Sandpiper] 8 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Styltsnäppa Calidris himantopus [Stilt Sandpiper] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Spovsnäppa Calidris ferruginea [Curlew Sandpiper] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mosnäppa Calidris temminckii [Temminck's Stint] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Långtåsnäppa Calidris subminuta [Long-toed Stint] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis [Red-necked Stint] 13 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sandlöpare Calidris alba [Sanderling] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kärrsnäppa Calidris alpina [Dunlin] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skärsnäppa Calidris maritima [Purple Sandpiper] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gulbröstad snäppa Calidris bairdii [Baird's Sandpiper] 11 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Småsnäppa Calidris minuta [Little Stint] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis [White-rumped Sandpiper] 30 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Prärielöpare Calidris subruficollis [Buff-breasted Sandpiper] 115 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tuvsnäppa Calidris melanotos [Pectoral Sandpiper] 372 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sandsnäppa Calidris pusilla [Semipalmated Sandpiper] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Tundrasnäppa Calidris mauri [Western Sandpiper] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus [Long-billed Dowitcher] 27 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre beckasinsnäppa Limnodromus griseus [Short-billed Dowitcher] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Morkulla Scolopax rusticola [Eurasian Woodcock] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus [Jack Snipe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dubbelbeckasin Gallinago media [Great Snipe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Enkelbeckasin Gallinago gallinago [Common Snipe] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Wilsonbeckasin Gallinago delicata [Wilson's Snipe] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Tereksnäppa Xenus cinereus [Terek Sandpiper] 202 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Wilsonsimsnäppa Phalaropus tricolor [Wilson's Phalarope] 10 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus [Red-necked Phalarope] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius [Red Phalarope] 294 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Drillsnäppa Actitis hypoleucos [Common Sandpiper] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fläckdrillsnäppa Actitis macularius [Spotted Sandpiper] 8 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skogssnäppa Tringa ochropus [Green Sandpiper] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amerikansk skogssnäppa Tringa solitaria [Solitary Sandpiper] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Sibirisk gråsnäppa Tringa brevipes [Grey-tailed Tattler] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Mindre gulbena Tringa flavipes [Lesser Yellowlegs] 20 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödbena Tringa totanus [Common Redshank] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dammsnäppa Tringa stagnatilis [Marsh Sandpiper] 546 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grönbena Tringa glareola [Wood Sandpiper] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartsnäppa Tringa erythropus [Spotted Redshank] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gluttsnäppa Tringa nebularia [Common Greenshank] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större gulbena Tringa melanoleuca [Greater Yellowlegs] 4 Länkar till websidor om arten finns    
  Ökenlöpare Cursorius cursor [Cream-coloured Courser] 3 Länkar till websidor om arten finns    
  Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola [Collared Pratincole] 24 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Orientvadarsvala Glareola maldivarum [Oriental Pratincole] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni [Black-winged Pratincole] 34 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tretåig mås Rissa tridactyla [Black-legged Kittiwake] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ismås Pagophila eburnea [Ivory Gull] 25 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tärnmås Xema sabini [Sabine's Gull] 458 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Långnäbbad mås Chroicocephalus genei [Slender-billed Gull] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Trädmås Chroicocephalus philadelphia [Bonaparte's Gull] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skrattmås Chroicocephalus ridibundus [Black-headed Gull] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgmås Hydrocoloeus minutus [Little Gull] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rosenmås Rhodostethia rosea [Ross's Gull] 24 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sotvingad mås Leucophaeus atricilla [Laughing Gull] 5 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Präriemås Leucophaeus pipixcan [Franklin's Gull] 7 Länkar till websidor om arten finns    
  Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus [Mediterranean Gull] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarthuvad trut Ichthyaetus ichthyaetus [Pallas's Gull] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fiskmås Larus canus [Mew Gull] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ringnäbbad mås Larus delawarensis [Ring-billed Gull] 10 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Havstrut Larus marinus [Great Black-backed Gull] H Länkar till websidor om arten finns    
  Vittrut Larus hyperboreus [Glaucous Gull] 1763 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitvingad trut Larus glaucoides [Iceland Gull] 144 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråtrut Larus argentatus [Herring Gull] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kaspisk trut Larus cachinnans [Caspian Gull] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Medelhavstrut Larus michahellis [Yellow-legged Gull] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Silltrut Larus fuscus [Lesser Black-backed Gull] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sandtärna Gelochelidon nilotica [Gull-billed Tern] 94 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skräntärna Hydroprogne caspia [Caspian Tern] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis [Sandwich Tern] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Småtärna Sternula albifrons [Little Tern] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tygeltärna Onychoprion anaethetus [Bridled Tern] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sottärna Onychoprion fuscatus [Sooty Tern] 2 Länkar till websidor om arten finns    
  Rosentärna Sterna dougallii [Roseate Tern] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fisktärna Sterna hirundo [Common Tern] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Silvertärna Sterna paradisaea [Arctic Tern] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kärrtärna Sterna forsteri [Forster's Tern] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Skäggtärna Chlidonias hybrida [Whiskered Tern] 23 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus [White-winged Tern] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarttärna Chlidonias niger [Black Tern] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Storlabb Stercorarius skua [Great Skua] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus [Pomarine Skua] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kustlabb Stercorarius parasiticus [Parasitic Skua] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fjällabb Stercorarius longicaudus [Long-tailed Skua] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Alkekung Alle alle [Little Auk] F Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Spetsbergsgrissla Uria lomvia [Brünnich's Murre] 42 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sillgrissla Uria aalge [Common Murre] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tordmule Alca torda [Razorbill] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Garfågel Pinguinus impennis [Great Auk] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Tobisgrissla Cepphus grylle [Black Guillemot] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Papegojalka Aethia psittacula [Parakeet Auklet] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Lunnefågel Fratercula arctica [Atlantic Puffin] T Länkar till websidor om arten finns    
  Tofslunne Fratercula cirrhata [Tufted Puffin] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Stäppflyghöna Syrrhaptes paradoxus [Pallas's Sandgrouse] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Tamduva Columba livia var. domestica [Feral Pigeon] H Länkar till websidor om arten finns    
  Skogsduva Columba oenas [Stock Dove] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ringduva Columba palumbus [Common Wood Pigeon] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Turturduva Streptopelia turtur [European Turtle Dove] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större turturduva Streptopelia orientalis [Oriental Turtle Dove] 26 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Turkduva Streptopelia decaocto [Eurasian Collared Dove] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Spetsstjärtad duva Zenaida macroura [Mourning Dove] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skatgök Clamator glandarius [Great Spotted Cuckoo] 8 Länkar till websidor om arten finns    
  Gök Cuculus canorus [Common Cuckoo] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tornuggla Tyto alba [Barn Owl] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärguv Otus scops [Eurasian Scops Owl] 11 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fjälluggla Bubo scandiacus [Snowy Owl] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Berguv Bubo bubo [Eurasian Eagle Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kattuggla Strix aluco [Tawny Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Slaguggla Strix uralensis [Ural Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Lappuggla Strix nebulosa [Great Grey Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Hökuggla Surnia ulula [Northern Hawk Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sparvuggla Glaucidium passerinum [Eurasian Pygmy Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Minervauggla Athene noctua [Little Owl] 8 Länkar till websidor om arten finns    
  Pärluggla Aegolius funereus [Boreal Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Hornuggla Asio otus [Long-eared Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Jorduggla Asio flammeus [Short-eared Owl] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Nattskärra Caprimulgus europaeus [European Nigthjar] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ökennattskärra Caprimulgus aegyptius [Egyptian Nightjar] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Taggstjärtseglare Hirundapus caudacutus [White-throated Needletail] 2 Länkar till websidor om arten finns    
  Skorstensseglare Chaetura pelagica [Chimney Swift] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Alpseglare Apus melba [Alpine Swift] 41 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tornseglare Apus apus [Common Swift] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Blek tornseglare Apus pallidus [Pallid Swift] 20 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Orientseglare Apus pacificus [Pacific Swift] 5 Länkar till websidor om arten finns    
  Stubbstjärtseglare Apus affinis [Little Swift] 3 Länkar till websidor om arten finns    
  Vitgumpseglare Apus caffer [White-rumped Swift] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Blåkråka Coracias garrulus [European Roller] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kungsfiskare Alcedo atthis [Common Kingfisher] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grön biätare Merops persicus [Blue-cheeked Bee-eater] 8 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Biätare Merops apiaster [European Bee-eater] 431 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Härfågel Upupa epops [Eurasian Hoopoe] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Göktyta Jynx torquilla [Eurasian Wryneck] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tretåig hackspett Picoides tridactylus [Eurasian Three-toed Woodpecker] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre hackspett Dendrocopos minor [Lesser Spotted Woodpecker] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mellanspett Dendrocopos medius [Middle Spotted Woodpecker] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större hackspett Dendrocopos major [Great Spotted Woodpecker] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos [White-backed Woodpecker] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Spillkråka Dryocopus martius [Black Woodpecker] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gröngöling Picus viridis [European Green Woodpecker] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråspett Picus canus [Grey-headed Woodpecker] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödfalk Falco naumanni [Lesser Kestrel] 17 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tornfalk Falco tinnunculus [Common Kestrel] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Aftonfalk Falco vespertinus [Red-footed Falcon] 2917 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Amurfalk Falco amurensis [Amur Falcon] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Eleonorafalk Falco eleonorae [Eleonora's Falcon] 21 Länkar till websidor om arten finns    
  Stenfalk Falco columbarius [Merlin] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Lärkfalk Falco subbuteo [Eurasian Hobby] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Jaktfalk Falco rusticolus [Gyr Falcon] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Pilgrimsfalk Falco peregrinus [Peregrine Falcon] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brun törnskata Lanius cristatus [Brown Shrike] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Törnskata Lanius collurio [Red-backed Shrike] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Isabellatörnskata Lanius isabellinus [Isabelline Shrike] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides [Red-tailed Shrike] 3 Länkar till websidor om arten finns    
  Rostgumpad törnskata Lanius schach [Long-tailed Shrike] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartpannad törnskata Lanius minor [Lesser Grey Shrike] 219 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Varfågel Lanius excubitor [Great Grey Shrike] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ökenvarfågel Lanius elegans [Southern Grey Shrike] 12 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödhuvad törnskata Lanius senator [Woodchat Shrike] 84 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Masktörnskata Lanius nubicus [Masked Shrike] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Sommargylling Oriolus oriolus [Eurasian Golden Oriole] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Lavskrika Perisoreus infaustus [Siberian Jay] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Nötskrika Garrulus glandarius [Eurasian Jay] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skata Pica pica [Common Magpie] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Nötkråka Nucifraga caryocatactes [Spotted Nutcracker] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kaja Corvus monedula [Western Jackdaw] H Länkar till websidor om arten finns    
  Klippkaja Corvus dauuricus [Daurian Jackdaw] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Råka Corvus frugilegus [Rook] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kråka Corvus corone [Carrion Crow] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Korp Corvus corax [Northern Raven] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sidensvans Bombycilla garrulus [Bohemian Waxwing] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartmes Periparus ater [Coal Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tofsmes Lophophanes cristatus [Crested Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Entita Pecile palustris [Marsh Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Talltita Pecile montanus [Willow Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Lappmes Poecile cinctus [Siberian Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Blåmes Cyanistes caeruleus [Eurasian Blue Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Azurmes Cyanistes cyanus [Azure Tit] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Talgoxe Parus major [Great Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Pungmes Remiz pendulinus [Eurasian Penduline Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skäggmes Panurus biarmicus [Bearded Reedling] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Trädlärka Lullula arborea [Wood Lark] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitvingad lärka Alauda leucoptera [White-winged Lark] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sånglärka Alauda arvensis [Eurasian Skylark] H Länkar till websidor om arten finns    
  Tofslärka Galerida cristata [Crested Lark] T Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Berglärka Eremophila alpestris [Horned Lark] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Korttålärka Calandrella brachydactyla [Greater Short-toed Lark] 320 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Asiatisk kalanderlärka Melanocorypha bimaculata [Bimaculated Lark] 6 Länkar till websidor om arten finns    
  Kalanderlärka Melanocorypha calandra [Calandra Lark] 12 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartlärka Melanocorypha yeltoniensis [Black Lark] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärglärka Alaudala rufescens [Lesser Short-toed Lark] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Backsvala Riparia riparia [Sand Martin] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ladusvala Hirundo rustica [Barn Swallow] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Klippsvala Ptyonoprogne rupestris [Eurasian Crag Martin] 7 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Hussvala Delichon urbicum [Common House Martin] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rostgumpsvala Cecropis daurica [Red-rumped Swallow] 152 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stensvala Petrochelidon pyrrhonota [Cliff Swallow] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Cettisångare Cettia cetti [Cetti's warbler] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stjärtmes Aegithalos caudatus [Long-tailed Tit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Lövsångare Phylloscopus trochilus [Willow Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gransångare Phylloscopus collybita [Chiffchaff] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Iberisk gransångare Phylloscopus ibericus [Iberian Chiffchaff] 5 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgsångare Phylloscopus neglectus [Plain Leaf Warbler] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Bergsångare Phylloscopus bonelli [Western Bonelli's Warbler] 12 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Balkansångare Phylloscopus orientalis [Eastern Bonelli's Warbler] 2 Länkar till websidor om arten finns    
  Grönsångare Phylloscopus sibilatrix [Wood Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brunsångare Phylloscopus fuscatus [Dusky Warbler] 135 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Videsångare Phylloscopus schwarzi [Radde's Warbler] 96 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus [Pallas's Leaf Warbler] 1535 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tajgasångare Phylloscopus inornatus [Yellow-browed Warbler] >3000 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bergtajgasångare Phylloscopus humei [Hume's Leaf Warbler] 87 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Nordsångare Phylloscopus borealis [Arctic Warbler] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kaukasisk lundsångare Phylloscopus nitidus [Green Warbler] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Lundsångare Phylloscopus trochiloides [Greenish Warbler] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sibirisk lundsångare Phylloscopus plumbeitarsus [Two-barred Warbler] 3 Länkar till websidor om arten finns    
  Trastsångare Acrocephalus arundinaceus [Great Reed Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vattensångare Acrocephalus paludicola [Aquatic Warbler] 27 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus [Sedge Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Busksångare Acrocephalus dumetorum [Blyth's Reed Warbler] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fältsångare Acrocephalus agricola [Paddyfield Warbler] 36 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rörsångare Acrocephalus scirpaceus [Eurasian Reed Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kärrsångare Acrocephalus palustris [Marsh Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stäppsångare Iduna caligata [Booted Warbler] 30 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Saxaulsångare Iduna rama [Sykes's Warbler] 3 Länkar till websidor om arten finns    
  Eksångare Iduna pallida [Olivaceous Warbler] 7 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Macchiasångare Iduna opaca [Isabelline Warbler] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Polyglottsångare Hippolais polyglotta [Melodious Warbler] 5 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Härmsångare Hippolais icterina [Icterine Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gräshoppsångare Locustella naevia [Common Grasshopper Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Flodsångare Locustella fluviatilis [River Warbler] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vassångare Locustella luscinioides [Savi's Warbler] H Länkar till websidor om arten finns    
  Träsksångare Locustella lanceolata [Lanceolated Warbler] 12 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Starrsångare Locustella certhiola [Pallas's Grasshopper Warbler] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grässångare Cisticola juncidis [Zitting Cisticola] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarthätta Sylvia atricapilla [Eurasian Blackcap] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Trädgårdssångare Sylvia borin [Garden Warbler] H Länkar till websidor om arten finns    
  Höksångare Sylvia nisoria [Barred Warbler] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ärtsångare Sylvia curruca [Lesser Whitethroat] H Länkar till websidor om arten finns    
  Ökensångare Sylvia nana [Asian Desert Warbler] 17 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Törnsångare Sylvia communis [Common Whitethroat] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Provencesångare Sylvia undata [Dartford Warbler] 4 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödstrupig sångare Sylvia cantillans [Eastern Subalpine Warbler] 12 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rostsångare Sylvia inornata [Western Subalpine Warbler] 2 Länkar till websidor om arten finns    
  Moltonisångare Sylvia subalpina [Moltoni's Warbler] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Sammetshätta Sylvia melanocephala [Sardinian Warbler] 8 Länkar till websidor om arten finns    
  Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla [Firecrest] 1322 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Kungsfågel Regulus regulus [Goldcrest] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gärdsmyg Troglodytes troglodytes [Eurasian Wren] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Nötväcka Sitta europaea [Eurasian Nuthatch] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Trädkrypare Certhia familiaris [Eurasian Treecreeper] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla [Short-toed Treecreeper] h/67 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rosenstare Pastor roseus [Rose-coloured Starling] 214 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stare Sturnus vulgaris [Common Starling] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sibirisk trast Geokichla sibirica [Siberian Thrush] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Guldtrast Zoothera aurea [White's Thrush] 6 Länkar till websidor om arten finns    
  Rostskogstrast Catharus fuscescens [Veery] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Beigekindad skogstrast Catharus ustulatus [Swainson's Thrush] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Eremitskogstrast Catharus guttatus [Hermit Thrush] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Ringtrast Turdus torquatus [Ring Ouzel] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Koltrast Turdus merula [Common Blackbird] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråhalsad trast Turdus obscurus [Eyebrowed Thrush] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarthalsad trast Turdus atrogularis [Black-throated Thrush] 53 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödtrast Turdus naumanni [Naumann's Thrush] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Bruntrast Turdus eunomus [Dusky Thrush] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Björktrast Turdus pilaris [Fieldfare] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödvingetrast Turdus iliacus [Redwing] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Taltrast Turdus philomelos [Song Thrush] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dubbeltrast Turdus viscivorus [Mistle Thrush] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vandringstrast Turdus migratorius [American Robin] 2 Länkar till websidor om arten finns    
  Grå flugsnappare Muscicapa striata [Spotted Flycatcher] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Glasögonflugsnappare Muscicapa dauurica [Asian Brown Flycatcher] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Rödhake Erithacus rubecula [European Robin] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Blåhake Luscinia svecica [Bluethroat] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Näktergal Luscinia luscinia [Thrush Nightingale] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sydnäktergal Luscinia megarhynchos [Common Nightingale] 79 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitstrupig näktergal Irania gutturalis [White-throated Robin] 9 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rubinnäktergal Calliope calliope [Siberian Rubythroat] 1      
  Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus [Red-flanked Bluetail] 134 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca [European Pied Flycatcher] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis [Collared Flycatcher] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre flugsnappare Ficedula parva [Red-breasted Flycatcher] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tajgaflugsnappare Ficedula albicilla [Taiga Flycatcher] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Black Redstart] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus [Common Redstart] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stentrast Monticola saxatilis [Rufous-tailed Rock Thrush] 5 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Blåtrast Monticola solitarius [Blue Rock Thrush] 4 Länkar till websidor om arten finns    
  Buskskvätta Saxicola rubetra [Whinchat] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola [European Stonechat] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus [Eastern Stonechat] 4     Länkar till video på arten finns
  Amurbuskskvätta Saxocola stejnegeri [Stejneger's Stonechat] 3      
  Svart buskskvätta Saxicola carpata [Pied Bushchat] 1      
  Stenskvätta Oenanthe oenanthe [Northern Wheatear] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina [Isabelline Wheatear] 25 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ökenstenskvätta Oenanthe deserti [Desert Wheatear] 66 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Västlig medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica [Western Black-eared Wheatear] 3 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Östlig medelhavsstenskvätta Oenanthe melanoleuca [Eastern Black-eared Wheatear] 6      
  Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka [Pied Wheatear] 46 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Strömstare Cinclus cinclus [White-throated Dipper] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråsparv Passer domesticus [House Sparrow] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Spansk sparv Passer hispaniolensis [Spanish Sparrow] 2     Länkar till video på arten finns
  Pilfink Passer montanus [Eurasian Tree Sparrow] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Alpjärnsparv Prunella collaris [Alpine Accentor] 20 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sibirisk järnsparv Prunella montanella [Siberian Accentor] 81 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svartstrupig järnsparv Prunella atrogularis [Black-throated Accentor] 8 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Järnsparv Prunella modularis [Dunnock] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gulärla Motacilla flava [Yellow Wagtail] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Citronärla Motacilla citreola [Citrine Wagtail] 358 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Forsärla Motacilla cinerea [Grey Wagtail] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sädesärla Motacilla alba [White Wagtail] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större piplärka Anthus richardi [Richard's Pipit] 1051 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mongolpiplärka Anthus godlewskii [Blyth's Pipit] 18 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Fältpiplärka Anthus campestris [Tawny Pipit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ängspiplärka Anthus pratensis [Meadow Pipit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Trädpiplärka Anthus trivialis [Tree Pipit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni [Olive-backed Pipit] 69 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tundrapiplärka Anthus gustavi [Pechora Pipit] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Rödstrupig piplärka Anthus cervinus [Red-throated Pipit] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Hedpiplärka Anthus rubescens [Buff-bellied Pipit] 5 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vattenpiplärka Anthus spinoletta [Water Pipit] 698 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Skärpiplärka Anthus petrosus [Rock Pipit] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bofink Fringilla coelebs [Common Chaffinch] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bergfink Fringilla montifringilla [Brambling] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Stenknäck Coccothraustes coccothraustes [Hawfinch] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tallbit Pinicola enucleator [Pine Grosbeak] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Domherre Pyrrhula pyrrhula [Eurasian Bullfinch] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Ökentrumpetare Bucanetes githagineus [Trumpeter Finch] 10 Länkar till websidor om arten finns    
  Rosenfink Carpodacus erythrinus [Common Rosefinch] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grönfink Chloris chloris [European Greenfinch] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Vinterhämpling Linaria flavirostris [Twite] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Hämpling Linaria cannabina [Common Linnet] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråsiska Acanthis flammea [Redpoll] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus [Parrot Crossbill] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mindre korsnäbb Loxia curvirostra [Red Crossbill] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata [Two-barred Crossbill] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Steglits Carduelis carduelis [European Goldfinch] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gulhämpling Serinus serinus [European Serin] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Grönsiska Spinus spinus [Eurasian Siskin] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Sångsparv Melospiza melodia [Song Sparrow] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Vitstrupig sparv Zonotrichia albicollis [White-throated Sparrow] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Mörkögd junco Junco hyemalis [Dark-eyed Junco] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Tundrasparv Spizelloides arborea [American Tree Sparrow] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Kornsparv Emberiza calandra [Corn Bunting] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gulsparv Emberiza citrinella [Yellowhammer] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Tallsparv Emberiza leucocephalos [Pine Bunting] 22 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Klippsparv Emberiza cia [Rock Bunting] 4 Länkar till websidor om arten finns    
  Bergortolan Emberiza buchanani [Grey-necked Bunting] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Ortolansparv Emberiza hortulana [Ortolan Bunting] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rostsparv Emberiza caesia [Cretzschmar's Bunting] 2 Länkar till websidor om arten finns    
  Häcksparv Emberiza cirlus [Cirl Bunting] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Rödkindad sparv Chestnut-eared Bunting [Emberiza fucata] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Dvärgsparv Emberiza pusilla [Little Bunting] h Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gulbrynad sparv Emberiza chrysophrys [Yellow-browed Bunting] 1 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Videsparv Emberiza rustica [Rustic Bunting] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gyllensparv Emberiza aureola [Yellow-breasted Bunting] 34 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala [Black-headed Bunting] 43 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Gråhuvad sparv Emberiza spodocephala [Black-faced Bunting] 2 Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Dvärgsävsparv Emberiza pallasi [Pallas's Reed Bunting] 1 Länkar till websidor om arten finns    
  Sävsparv Emberiza schoeniclus [Common Reed Bunting] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Lappsparv Calcarius lapponicus [Lapland Longspur] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Snösparv Plectrophenax nivalis [Snow Bunting] H Länkar till websidor om arten finns   Länkar till video på arten finns
  Brokig kardinal Pheucticus ludovicianus [Rose-breasted Grosbeak] 2 Länkar till websidor om arten finns    
    [] 0 Länkar till websidor om arten finns    

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300